Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/924 av den 30 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker