Uitvoeringsverordening (EU) 2017/924 van de Commissie van 30 mei 2017 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit