Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/924 (2017. gada 30. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai