2017 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/924, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti