Sag T-98/18: Rettens dom af 13. december 2018 — Multifit mod EUIPO (MULTIFIT) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket MULTIFIT — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]