Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 6. heinäkuuta 2018 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40099 – Google Android Esittelijä: Tšekki2019/C 402/05