Писмен въпрос E-7189/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и малките предприятия в Естония