Richtlijn 2010/25/EU van de Commissie van 18 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om er penoxsulam, proquinazid en spirodiclofen als werkzame stoffen in op te nemen (Voor de EER relevante tekst)