2013/151/EU: Komission päätös, annettu 19 päivänä syyskuuta 2012 , valtiontuesta SA.30908 (11/C) (ex N 176/10), jonka Tšekki on myöntänyt České aerolinie, a.s. -yritykselle (ČSA – České aerolinie – Rakenneuudistussuunnitelma) (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 6352) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti