TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11 päivänä toukokuuta 1989. # Rikosoikeudenkäynti Boucharan leskeä Esther Renée Wurmseria ja société Norlainea vastaan. # Tribunal de grande instance de Bobignyn esittämä ennakkoratkaisupyyntö. # Tavaroiden vapaa liikkuvuus. # Asia 25/88. Wurmser ja Norlaine