2007 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis. # É. R., O. O., J. R. ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisija. # Apeliacinis skundas - Bendrijos deliktinė atsakomybė - "Galvijų spongiforminė encefalopatija" - Ligos plitimui išvengti skirtų adekvačių Tarybos ir Komisijos priemonių nesiėmimas - Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas. # Byla C-100/07 P. TITJUR É.R. ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją