Vec T-122/17: Žaloba podaná 22. februára 2017 – Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN)