Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1292 af 25. september 2018 om godkendelse af cyphenothrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EØS-relevant tekst.)