Tiivistelmä lääkkeiden myyntilupia koskevista Euroopan unionin päätöksistä ajanjaksolla 1. huhtikuuta 2019–30. huhtikuuta 2019 (Julkaistu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/200413 tai 38 artiklan nojalla )