Asia T-460/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2012 — Scandic Distilleries v. SMHV — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BÜRGER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Bürgerbräu — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)