Обявление — Обществена консултация — Географски означения от Колумбия, които следва да бъдат защитени като географски означения в Европейския съюз