2018 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1216 dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Bulgarijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5885) (Tekstas svarbus EEE.)