Zadeva C-451/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španija) 12. junija 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU