Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/917, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2020, luvan antamisesta Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ‐kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattamiseksi markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)