Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/773, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 4023) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)