Eläintautien hillitsemiseen tarkoitetut hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmat. Erityiskertomus nro 06, 2016