Komission asetus (EU) 2017/1495, annettu 23 päivänä elokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta broilerin ruhoissa esiintyvän kampylobakteerin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$