ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/1999, tehty 29 päivänä tammikuuta 1999, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta