Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP