Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta