Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1283 оd 14. rujna 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 6353) (Tekst značajan za EGP)