Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1283, annettu 14 päivänä syyskuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 6353) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)