Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1283 af 14. september 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 6353) (EØS-relevant tekst)