Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2308 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$