Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2016/2353, 8. detsember 2016, millega muudetakse nõukogu kodukorda