Zaak C-165/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 februari 2019 door Slovak Telekom, a.s. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 13 december 2018 in zaak T-851/14, Slovak Telekom/Commissie