Дело C-165/19 P: Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Slovak Telekom, a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-851/14, Slovak Telekom/Комисия