Neuvoston päätös (EU) 2017/2085, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta