Vec C-251/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal administratif de Rennes (Francúzsko) 23. mája 2011 — Martial Huet/Université de Bretagne occidentale