Sklep (EU) 2018/1093 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Francije – EGF/2017/009 FR/Air France