Rozhodnutie (EÚ) 2018/1093 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2018 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Francúzska — EGF/2017/009 FR/Air France