Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/1093 (2018. gada 4. jūlijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France