2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/1093 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Prancūzijos paraišką „EGF/2017/009 FR/Air France“