Odluka (EU) 2018/1093 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji slijedom zahtjeva Francuske – EGF/2017/009 FR/Air France