Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/1093, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ranskan hakemuksen johdosta – EGF/2017/009 FR/Air France