Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/1093, 4. juuli 2018, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France)