Kirjallinen kysymys E-3669/10 Charles Tannock (ECR) neuvostolle. Merirosvouden torjuntaoperaatioihin osallistuvia sota-aluksia koskevien EU:n voimankäyttösääntöjen selventäminen