Asia T-399/11 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Banco Santander ja Santusa v. komissio (Valtiontuet — Yhtiöveroa koskevat säännökset, joiden nojalla Espanjassa verotuksellisesti asuvat yritykset voivat vähentää kuluna liikearvon, joka seuraa omistusosuuksien hankkimisesta ulkomailla verotuksellisesti asuvista yrityksistä — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se takaisin perittäväksi — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Vertailujärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun oikeuttamisperuste — Toimesta hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)