Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta$