Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pododboru za carino, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, glede spremembe Protokola I k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja