Komission delegoitu direktiivi 2014/1/EU, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse lyijylle seosaineena ionisoivalle säteilylle altistuvien lääkinnällisten laitteiden laakereissa ja kulutuspinnoilla myönnettävästä poikkeuksesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti