Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6952 – Goldman Sachs/THL/CTI Foods) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti