Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25. syyskuuta 2013 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.6796 – Aegean / Olympic II – Esittelijä: Puola