Helyesbítés a többéves munkaprogram keretében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön belül a transzeurópai energiaipari infrastruktúra területén a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi támogatás nyújtása céljából (A Bizottság C(2015) 1363 határozata) kiírt pályázati felhíváshoz (HL C 214., 2015.6.30.)