Ispravak Poziva za podnošenje prijedloga u okviru višegodišnjeg programa rada za dodjelu financijske potpore u području transeuropske energetske infrastrukture u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje od 2014. do 2020. (Odluka Komisije C(2015) 1363) (SL C 214 od 30.6.2015.)